ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Vízió könyvkiadó egyesület /vikönyv/ (székhely 4034 Debrecen, Remény utca 63) adószám: 19347370–1–09), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek)

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Vízió könyvkiadó egyesület

Rövidített név: Vikönyv

A szolgáltató székhelye: Debrecen, Remény utca 63

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: konyvkiado@vikonyv.hu

Cégjegyzékszáma: 09 99 007659

Adószáma: 19347370–1–09

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék

Telefonszámai: 06/52-740-625

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzatértelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A webshopban forgalmazott művek szerzői jogvédelem alatt állnak, azok illegális másolása, terjesztése bűncselekménynek minősül.

1.3. A megjelenített termékek csak online vásárolhatóak. Szállítási, csomagolási díjak külön fel vannak tüntetve.

1.4. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.6. A termék kosárba helyezése után a szállítási adatok feltüntetése szükséges, majd a pénztárban fizetési lehetőség választása.

Jelenleg az alábbi fizetési módozatok állnak rendelkezésre:

– Utalás közvetlenül bankszámlára (Vízió könyvkiadó egyesület-OTP 11738015-21471148)

– Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

– Paypal utalás

1.7 Szállítás: jelenleg Sameday futárszolgálat általi szállítás áll rendelkezésre.

1.8. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

  1. A megrendelések feldolgozása e–könyv esetében a fizetés teljesítést követően.
    1. Nyomtatott könyv rendelése esetén a feldolgozás és szállítás 72 órán belül történik.

1.11. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.12. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.13. Az elállási jog gyakorlásának menete:

Az elektronikus könyv megvásárlása esetében elállás nem érvényesíthető, nyomtatott könyv esetében az elállás joga a bontatlan termék esetében áll fent, melynek vételárát a termék visszaérkezését és annak a csomagolás sértetlenségének megállapítása után a webáruház a termék árát visszatéríti legkésőbb 14 napon belül.

Vegyes rendelkezések

1.14. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Debrecen, 2022. 12.01

Adatvédelmi szabályzat itt